OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Lakshman N. Subbaraman, Lyndon W. Jones

Pomiar tarcia i lubrykacji miękkich soczewek kontaktowych: przegląd metod

Measuring friction and lubricity of soft contact lenses: a review OphthaTherapy 2014; 3(3): 197-201.
STRESZCZENIE

Komfort użytkowania miękkich soczewek kontaktowych może być związany z tarciem i lubrykacją.

ABSTRACT

Comfort of soft contact lenses wear may be tied to friction and lubricity.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY

reklama