OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Marek Czubak

Kwalifikacja pacjentów do wszczepienia soczewki wieloogniskowej – własne doświadczenia w postępowaniu przedoperacyjnym

Qualification of patients for multifocal intraocular lens implantation – own experience OphthaTherapy 2014; 3(3): 190-194.
STRESZCZENIE

Leczenie chirurgiczne polegające na usunięciu soczewki własnej i wszczepieniu w jej miejsce soczewki sztucznej jest najczęstszą procedurą w chirurgii okulistycznej na świecie. Poza usunięciem zaćmy coraz częściej wykonuje się operację usunięcia przeziernej soczewki z wszczepem jako zabieg korygujący presbiopię (PLE) lub zabieg refrakcyjny (CLE). Obecnie pacjenci wymagają zapewnienia im nie tylko doskonałej ostrości widzenia do dali, ale również do bliży i na odległości pośrednie, najlepiej bez konieczności stosowania dodatkowej korekcji okularowej. Rozwiązaniem jest zastosowanie u nich soczewek wewnątrzgałkowych wieloogniskowych. Soczewka AcrySof ReSTOR dzięki swoim właściwościom optycznym pozwala na komfortowe widzenie w każdym dystansie. Właściwa kwalifikacja pacjentów do jej wszczepienia w połączeniu z poznaniem ich potrzeb wzrokowych, dokładnym badaniem okulistycznym i bezbłędnie przeprowadzonym zabiegiem operacyjnym zapewnia uzyskanie na wiele lat bardzo dobrej pooperacyjnej ostrości wzroku do dali, odległości pośredniej i bliży, bez konieczności stosowania korekcji okularowej.

ABSTRACT

Surgical treatment consisting in own lens removal and replacing it with artificial one is the most frequently performed procedure in ophthalmic surgery worldwide. Except cataract extraction more often cristal lens removal is being performed with artificial lens implantation as a method for presbyopia correction (PLE) or refractive surgery (CLE). Currently patients require not only excellent distance vision but also intermediate and near vision, perfectly without need for additional spectacles correction. In such cases the perfect solution is multifocal intraocular lenses use. Due to its’ optical properties AcrySof ReSTOR let patients achieve comfort vision for all distances. Proper patients qualification in association with meeting their visual needs, detailed ophthalmological examination and perfectly performed surgical procedure allows achieving long-term very good distance, intermediate and near vision without any spectacles dependence.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY

reklama