OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Małgorzata Mulak

Podstawy diagnostyki i leczenia jaskry według czwartej edycji zaleceń Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego

Fundamentals of diagnosis and therapy of glaucoma according to the fourth edition of guidelines of the European Society of Ophthalmology OphthaTherapy 2014; 3(3): 177-182.
STRESZCZENIE

Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego (EGS) określają standardy diagnostyki i postępowania w jaskrze. W poniższym artykule podsumowano najważniejsze ustalenia zawarte w czwartej edycji EGS z 2014 r. Jako leczenie pierwszego rzutu rekomendowana jest monoterapia, a gdy okaże się ona nieefektywna, zaleca się zmianę leku na inny lub dołączenie drugiego preparatu. Ze względu na skuteczność i bezpieczeństwo terapii preferowane są leki złożone, stanowiące połączenie dwóch składników czynnych w jednej formule. Zwraca się uwagę na konieczność częstszego monitorowania stanu pacjenta leczonego lekami odtwórczymi. W terapii jaskry należy też uwzględnić nowoczesne metody laserowe oraz chirurgiczne.

ABSTRACT

The guidelines of the European Glaucoma Society (EGS) define standards for diagnosis and management of glaucoma. The following article summarises the main findings contained in the fourth edition of EGS 2014. A monotherapy is suggested as the first-line treatment, and in case of the absence of its effectiveness changing the drug to another one or adding a second preparation is recommended. For the efficacy and safety of treatment, the preferred drugs are complex ones, constituting a combination of two active substances in one formulation. The need for more frequent condition monitoring of a patient whose treatment is carried out with generic drugs is important. The treatment of glaucoma must also take into consideration modern laser and surgical methods

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY

reklama