OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Jerzy Mackiewicz, Joanna Tomaszewska, Monika Jasielska, Paweł Bieliński

Odpowiednia kwalifikacja pacjenta – cechy kliniczne zwiększające prawdopodobieństwo sukcesu terapii okryplazminą w aspekcie nowej klasyfikacji przestrzeni witreoretinalnej

Appropriate patient estimation – clinical features improving success ratio for ocriplasmin treatment regarding Vitreomacular Interface Classification OphthaTherapy 2014; 3(3): 172-176.
STRESZCZENIE

Wprowadzenie witreolizy enzymatycznej jako metody leczenia patologii szklistkowo- plamkowych znacznie poszerzyło możliwości terapeutyczne. Nowa klasyfikacja przestrzeni witreoretinalnej (VMI) w oparciu o badanie OCT (tomografii optycznej) umożliwia precyzyjne zakwalifikowanie chorego do leczenia okryplazminą. Wskazania do tego typu leczenia obejmują: symptomatyczne przyleganie szklistkowo-plamkowe (VMA), często związane z trakcją szklistkowo- -plamkową (VMT) i otworem w plamce (MH). Na podstawie dotychczasowych danych można stwierdzić, że najlepszych wyników w leczeniu VMT za pomocą okryplazminy możemy się spodziewać w przypadkach, gdy VMA nie przekracza 1500 μm, a otwór w plamce (MH) jest mniejszy niż 250 μm

ABSTRACT

Approval of ocriplasmin for the treatment of symptomatic vitreomacular adhesion widened therapeutic options. New classification of VMI based on OCT allows to precisely enroll patient for ocriplasmin treatment. Indications for treatment include: symptomatic VMA, often connected with VMT and MH. Based on multicentered clinical trial best outcome is expected in cases with VMA < 1500 μm and MH < 250 μm.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY

reklama