OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Andrzej Dmitriew, Wojciech Adamski, Jarosław Kocięcki

Czynniki wpływające na osiągnięcie sukcesu refrakcyjnego przy zastosowaniu wewnątrzgałkowej soczewki torycznej

Factors that influence obtaining refractive success with the use of toric intraocular lens OphthaTherapy 2014; 2(2): 135-138.
STRESZCZENIE

Astygmatyzm rogówkowy dotyka od 41,1% do 57,6% populacji. Do niedawna pacjenci chcący pełnego wyrównania wady refrakcji zarówno sferycznej, jak i cylindrycznej, po operacji zaćmy wymagali dodatkowego zabiegu chirurgicznego. Wprowadzenie soczewek torycznych pozwoliło na usunięcie zaćmy z wszczepieniem soczewki o określonej mocy sferycznej wraz z wyrównaniem astygmatyzmu rogówkowego. Skutkuje to poprawą zadowolenia pacjenta po zabiegu i całkowitym uwolnieniem go od konieczności stosowania korekcji okularowej przy spojrzeniu do dali.

ABSTRACT

Corneal astigmatism affects from 41.1% to 57.6% of the population. Until recently patients who desired a full correction in both spherical and cylindrical refraction error required an additional refractive surgery. The introduction of toric intraocular lenses allowed for a cataract removal with an implantation of a correct power IOL together with a correction of corneal astigmatism. This helps to achieve a complete patient satisfaction without the necessity to wear additional ocular correction for distance vision.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY

reklama