OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Weronika Leszczyńska

Astygmatyzm regularny – czynniki wpływające na wielkość i charakter wady refrakcji

Regular astigmatism – factors affecting measurement and characteristic of refractive error OphthaTherapy 2014; 2(2): 128-133.
STRESZCZENIE

Niniejszy artykuł stanowi pracę przekrojową dotyczącą obecnego stanu wiedzy na temat astygmatyzmu regularnego, jego etiologii, czynników mających wpływ na wynik pomiaru astygmatyzmu i sposób jego korekcji. Celem artykułu jest przybliżenie Czytelnikowi wybranych zagadnień związanych z korekcją astygmatyzmu regularnego, by codzienna praca specjalisty z pacjentami obarczonymi astygmatyczną wadą refrakcji była łatwiejsza i bardziej przewidywalna.

ABSTRACT

This article presents a cross-section of current knowledge concerning regular astigmatism, its etiology, factors affecting the measurement of astigmatism and methods of correction. The aim of this article is to introduce practitioners to selected issues related to the correction of regular astigmatism and help their daily work with patients suffering from astigmatic refractive error to become more straight forward and predictable.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY

reklama