OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Katarzyna J. Witkowska

Dopasowanie soczewek kontaktowych u pacjentów z chorobami ogólnymi

Contact lenses fitting for patients with systemic diseases OphthaTherapy 2016; 1(9): 68-72.
STRESZCZENIE

Użytkownicy soczewek kontaktowych to heterogenna grupa pacjentów, wśród których ogromny procent stanowią osoby leczone z powodu chorób ogólnych, takich jak: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca czy choroby tarczycy. Choroby ogólne i przyjmowane przez pacjentów leki mogą znacząco wpływać na stan powierzchni oka oraz jakość filmu łzowego. Oba te parametry odgrywają kluczową rolę w kontaktologii. Dokładnie zebrany wywiad, wnikliwe badanie okulistyczne, a także wybór soczewek najnowszej generacji często pozwalają na właściwe dopasowanie soczewek kontaktowych oraz znacząco zmniejszają liczbę tzw. porzuceń.

ABSTRACT

Contact lenses wearers are the heterogeneous group of patients. Numerous of them are treated because of general diseases, like arterial hypertension, diabetes mellitus, thyroid diseases. General diseases and taking medication can influence the ocular surface and quality of tear film. Both of those parameters play a key role in contactology. Proper knowledge of patient’s medical history, thorough eye examination, and a choice of the newest generation of contact lenses allow for excellent contact lenses fitting. It significantly reduces probability of abandonment of contact lenses.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY