OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Piotr Gościniewicz, Łukasz Drzyzga

Aktualne poglądy na znaczenie higieny brzegów powiek w leczeniu i zapobieganiu schorzeniom narządu wzroku

Aktualne poglądy na znaczenie higieny brzegów powiek w leczeniu i zapobieganiu schorzeniom narządu wzroku OphthaTherapy 2014; 2(2): 102-106.
STRESZCZENIE

Rosnący odsetek osób cierpiących z powodu przewlekłych stanów zapalnych brzegów powiek sprawia, że konieczne staje się skuteczne leczenie oraz zapobieganie nawrotom tego schorzenia. Choroba często powoduje duży dyskomfort w życiu codziennym, m.in. utrudniając pracę zawodową. Stanowi też utrudnienie dla oczekujących na okulistyczny zabieg operacyjny (np. operację usunięcia zaćmy). Cierpiący na przewlekłe zapalenie brzegów powiek wymagają odpowiedniego przygotowania, a nierzadko są nawet dyskwalifikowani z operacji, ponieważ stan zapalny brzegów powiek niesie ryzyko wprowadzenia infekcji do wnętrza oka. Coraz częściej wskazuje się na konieczność przeprowadzania regularnej higieny brzegów powiek jako najskuteczniejszej metody leczenia i profilaktyki nawracających stanów zapalnych przedniego odcinka oka.

ABSTRACT

Increasing number of people suffering from chronic blepharitis makes that there is need for effective treatment and prevention of recurrence of the disease. The disease often causes a lot of discomfort in everyday life, making it difficult to work as well. Patients in whom surgery is planned (such as cataract surgery), and suffering from chronic blepharitis require proper eyelid preparation. Often, they are disqualified from the operations against recurrent blepharitis, which carries the risk of transfering infection into the eye bulb. Increasingly, it is referred and pointed the need to carry out regular eyelid hygiene, as the most effective method of treatment and prevention of recurrent inflammation of anterior segment of the eye.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY

reklama