OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Iwona Helemejko, Katarzyna Maścianica, Marta Misiuk-Hojło

Zastosowanie endocyklofotokoagulacji ciała rzęskowego w leczeniu jaskry

Endoscopic cyclophotocoagulation for the treatment of glaucoma OphthaTherapy 2014; 2(2): 95-101.
STRESZCZENIE

Endocyklofokoagulacja (ECP) jest endoskopową metodą leczenia jaskry, wykorzystującą laser diodowy w celu cyklodestrukcji wyrostków rzęskowych. Do tej pory zarezerwowana była dla zaawansowanych przypadków jaskry opornej na leczenie. Coraz częściej wskazania do użycia tej metody obejmują pacjentów we wcześniejszych stadiach choroby, z dobrą ostrością wzroku. Skuteczność i bezpieczeństwo ECP zostały potwierdzone w wielu badaniach dotyczących różnych typów jaskry.

ABSTRACT

Endocyclophotocoagulation (ECP) is the endoscopic method of glaucoma treatment using a diode laser for cyclodestruction of ciliary processes. Until now it was reserved for advanced cases of refractory glaucoma. The indications for its use are increasing and include patients in earlier stages of the disease, with good visual acuity. Efficacy and safety of ECP is confirmed by many studies on different types of glaucoma

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY

reklama