OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Maciej Gawęcki

Fotokoagulacja laserowa czy terapia doszklistkowa – dylematy w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki

Laser photocoagulation or intravitreal therapy – dilemma concerning treatment of diabetic macular edema OphthaTherapy 2014; 2(2): 68-75.
STRESZCZENIE

Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki stanowi dla lekarza okulisty wyzwanie terapeutyczne. Jeszcze niedawno główną metodą leczenia tego schorzenia była fotokoagulacja laserowa siatkówki, która zwykle nie prowadziła do znaczącej poprawy widzenia. Współcześnie mamy do dyspozycji skuteczne, ale kosztowne terapie doszklistkowe, w których stosuje się preparaty anty-VEGF i leki sterydowe. Dodatkowo na rynku pojawiły się lasery mikropulsowe niepowodujące uszkodzenia siatkówki. W tym kontekście niezbędne wydają się stworzenie nowego schematu leczenia cukrzycowego obrzęku plamki oraz zmiana sposobu myślenia o roli fotokoagulacji laserowej w tym procesie terapeutycznym.

ABSTRACT

For an ophthalmologist, treatment of diabetic macular edema is a therapeutic challenge. Up to recently, the leading method of treatment of this clinical entity was laser photocoagulation, which in most cases didn’t result in improvement of vision. At present, at our disposal are effective, but expensive, intravitreal therapies by anti-VEGF and steroid medications. Additionally, micropulse lasers, that do not damage the retina, emerged on the market. In this context, it is necessary to create a new algorithm of treatment of diabetic macular edema, as well as change our way of thinking about the role of laser photocoagulation in treating of DME.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY

reklama