OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Anna M. Ambroziak

Powierzchnia oka a soczewki kontaktowe

Ocular surface and contact lenses OphthaTherapy 2014; 1(1): 48-54.
STRESZCZENIE

W pracy podsumowano problematykę zaburzeń powierzchni oka u użytkowników soczewek kontaktowych. Zaprezentowano klasyfikację i patogenezę zespołu suchego oka ze szczególnym uwzględnieniem postrzegania zagadnienia przez kandydatów i użytkowników soczewek kontaktowych oraz zasad postępowania i rozwiązywania problemów. Omówiono także popularne indeksy i kwestionariusze stosowane jako kryteria diagnostyczne. Wskaźnik zaburzeń powierzchni oka (OSDI, Ocular Surface Disease Index), stworzony do diagnostyki i oceny nasilenia ZSO, charakteryzuje się dobrą korelacją z testami klinicznymi i biologicznymi oraz specjalnymi implikacjami wykorzystania w badaniach klinicznych i praktyce kontaktologicznej. Według DEWS w codziennej praktyce sekwencja stosowanych testów diagnostycznych powinna zawierać: • wywiad kliniczny (historię choroby) • kwestionariusz dotyczący występujących objawów • czas przerwania filmu łzowego z fluoresceiną (FTBUT) • ocenę barwienia powierzchni oka fluoresceiną z zastosowaniem filtra żółtego w oparciu o skalę stopniującą • test Schirmera I ze znieczuleniem lub bez znieczulenia i/lub test Schirmera II ze stymulacją jamy nosowej • ocenę morfologii brzegów powiek oraz gruczołów Meiboma • ocenę wydzieliny (ekspresja) gruczołów Meiboma. Pozostałe dostępne testy mogą zostać indywidualnie dołączone do schematu w zależności od dostępności, możliwości wykonania oraz celu badania.

ABSTRACT

The aim of this paper is to summarize ocular surface problems within contact lens wearers. The author present classification and pathogenesis of dry eye syndrome and pay attention to the importance of this problem in case of contact lens candidates and contact lens wearers. An appropriate attitude how to manage this problem is also described. The paper discusses the most popular indexes and questionnaires with particular emphasis on Ocular Surface Disease Index (OSDI), as well as the correlation of results from clinical trials with those from biological ones, and their practical implementation as far as use of contact lenses and clinical studies are concerned. Dry Eye Work Shop (DEWS) to screen, diagnose and monitor dry eye disease. A practical sequence of tests: • clinical history • fluorescein BUT • ocular surface staining grading with fluorescein/yellow filter • Schirmer I test without anesthetic, or I with anesthetic, and/or Schirmer II with nasal stimulation • lid and meibomian morphology • meibomian expression • other test may be added according to availability.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY