OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Tomasz Tokarzewski

Komfort czy zdrowie – trudny wybór kontaktologa

Comfort or health – a tough choice of contact lens fitter OphthaTherapy 2014; 1(1): 43-46.
STRESZCZENIE

Artykuł stanowi krótkie podsumowanie aktualnego stanu wiedzy na temat dyskomfortu, jaki może się pojawiać w związku z noszeniem soczewek kontaktowych, przyczyn jego występowania oraz rozwiązań pozwalających go uniknąć. Zawiera również dyskusję na temat tego, jakie kryteria doboru soczewek powinny być najistotniejsze dla specjalisty.

ABSTRACT

The article is a brief summary of the current state of knowledge about contact lens discomfort, the reasons for its occurrence and solutions to avoid it. There is also a discussion what should be the most important in contact lens fitting for the specialist.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY