OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Jaromir Wasyluk, Marek E. Prost

Jaskra barwnikowa i zespół rozproszenia barwnika. Współczesna diagnostyka i postępowanie terapeutyczne

Pigment dispersion syndrome and pigmentary glaucoma. Contemporary diagnostics and therapeutic approach OphthaTherapy 2014; 1(1): 35-40.
STRESZCZENIE

Zespół rozproszenia barwnika (ZRB) jest chorobą polegającą na nadmiernym uwalnianiu ziaren pigmentu z nabłonka barwnikowego tęczówki. Wśród przyczyn tego stanu wymienia się odwrotny blok źreniczny, defekt nabłonka barwnikowego tęczówki oraz czynniki genetyczne. Podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe pojawia się stale lub okresowo, z powodu utrudnionego odpływu cieczy wodnistej, i może prowadzić do wtórnej jaskry barwnikowej (JB). Najważniejsze badania diagnostyczne u pacjentów z ZRB i JB to: biomikroskopia, retroiluminacja tęczówki, gonioskopia, UBM i optyczna koherentna tomografia (OCT) przedniego odcinka oraz badania obrazowe typowe dla jaskry: pole widzenia, skaningowa polarymetria laserowa (GDx), OCT włókien nerwowych i skaningowa oftalmoskopia laserowa (HRT). W leczeniu jaskry barwnikowej znajdują zastosowanie: miejscowa farmakoterapia lekami hipotensyjnymi, przypodstawna irydotomia laserowa w przypadku stwierdzenia odwrotnego bloku źrenicznego, zabiegi laserowe na kącie przesączania, głównie selektywna trabekuloplastyka laserowa (SLT), a w niektórych przypadkach stosuje się operacyjny zabieg filtracyjny.

ABSTRACT

Pigment dispersion syndrome (PDS) is a disease with excessive pigment particles release from the pigment epithelium of iris. Among the possible causes of this clinical condition reverse pupillary block, defective epithelial cells and genetics are mentioned. Because of the obstruction in aqueous humor outflow through trabecular meshwork, intraocular pressure may be elevated incidentally or permanently, leading to secondary pigmentary glaucoma (PG) development. The most important diagnostic test in patients with PDS and PG include: biomicroscopy, iris retroilumination, gonioscopy, ultrabiomicroscopy (UBM), anterior segment optical coherence tomography (AS-OCT) and other imaging typical for glaucoma: perimetry, scanning laser polarimetry (GDx), nerve fiber layer SOCT and scanning laser ophthalmoscopy (HRT). In PDS and PG several therapeutic options are used: topical hypotensive pharmacotherapy, peripheral laser iridotomy in presence of the reverse pupillary block and laser procedures performed on iridocorneal angle, especially selective laser trabeculoplasty (SLT). In some cases filtration surgery is also needed.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY