OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Monika Czaińska

Widzenie obuoczne a soczewki kontaktowe w nadwzroczności

Binocular vision and contact lenses in hyperopia OphthaTherapy 2015; 4(8): 306-311.
STRESZCZENIE

Nadwzroczność jest często występującą wadą wzroku, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Konsekwencje nieskorygowanej nadwzroczności zależą od rodzaju i stopnia nasilenia wady, od wieku, stanu systemu akomodacyjno-wergencyjnego, a także od wymagań, z którymi musi się zmagać układ wzrokowy. Osoby z nadwzrocznością mogą się skarżyć na szereg dolegliwości związanych z niewyraźnym widzeniem, astenopią, dysfunkcjami akomodacji, zaburzeniami widzenia obuocznego, niedowidzeniem czy problemami zezowymi. Prawidłowa i wczesna diagnoza nadwzroczności może zapobiec rozwojowi zaburzeń takich jak zez czy niedowidzenie, a u starszych dzieci – problemom z nauką i czytaniem. Nieskorygowana nadwzroczność może u osób w każdym wieku przyczynić się do dyskomfortu oraz braku efektywności wzrokowej.

ABSTRACT

Hyperopia is a common refractive error in children and adults. Its effect varies greatly, depending upon the magnitude of hyperopia, the age of the individual, the status of the accommodative and convergence system, and the demands placed on the visual system. Individuals with uncorrected hyperopia may experience blurred vision, asthenopia, accommodative dysfunction, binocular dysfunction, amblyopia or strabismus. Early detection of hyperopia may help to prevent the complications of strabismus and amblyopia in young children. In older children, uncorrected hyperopia may affect learning ability. In individuals of any age, it can contribute to ocular discomfort and visual inefficiency.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY