OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Dominik Bronicki, Michał Miller, Wojciech Dyda, Katarzyna Kołacz, Narcyz Błocki, Marek Rękas

Pseudosoczewkowość po operacji zaćmy nie musi ograniczać. Soczewka trójogniskowa jako rozwiązanie problemu starczowzroczności

Pseudophakia after cataract surgery does not have to limit the patient. Trifocal lens as a solution for presbyopia OphthaTherapy 2015; 4(8): 286-291.
STRESZCZENIE

Wieloogniskowe soczewki wewnątrzgałkowe są nowym narzędziem terapeutycznym w chirurgii zaćmy. Innowacyjne rozwiązania technologiczne pozwalają zmniejszyć potrzebę korekcji okularowej do dali i bliży. Jednocześnie zastosowanie opatentowanych rozwiązań soczewki Alcon AcrySof® IQ Pan- Optix™ uniezależnia jakość widzenia przedmiotów dalekich, pośrednich i bliskich od intensywności oświetlenia i średnicy źrenicy.

ABSTRACT

Multifocal intraocular lenses are a new therapeutic option in cataract surgery. Innovative technological solutions reduce the need for spectacle correction for far and near vision. At the same time, the use of patented solutions in the Alcon AcrySof® IQ PanOptix™ lens allow for greater independence of the quality of near, intermediate and far vision from light intensity and pupil diameter.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY