OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Agata Prokopiuk, Anna Zubilewicz, Małgorzata Latalska, Jerzy Mackiewicz

Doszklistkowe iniekcje ranibizumabu w terapii cukrzycowego obrzęku plamki

Intravitreal ranibizumab injections as a treatment of diabetic macular edema OphthaTherapy 2015; 4(8): 272-276.
STRESZCZENIE

Cukrzycowy obrzęk plamki jest główną przyczyną pogorszenia widzenia u chorych na cukrzycę. Jego patogeneza wydaje się wieloczynnikowa. Obecnie zastosowanie w jego leczeniu znajdują m.in.: laseroterapia, doszklistkowa terapia anty-VEGF oraz glikokortykosteroidoterapia. W niniejszej pracy przedstawiono najnowsze wyniki badań dotyczących skuteczności doszklistkowych iniekcji ranibizumabu jako terapii, która zrewolucjonizowała leczenie cukrzycowego obrzęku plamki.

ABSTRACT

Diabetic macular edema is a main cause of visual impairment in diabetic patients. Its pathogenesis seems to be multifactorial. Several therapeutic options have been accepted for the treatment of this disease. In this publication we present the newest results of efficacy of intravitreal ranibizumab therapy, as a one, that have revolutionised diabetic macular edema management.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY