OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Elżbieta Jadowska

20 lat doświadczeń z soczewką AcrySof® – jej wpływ na chirurgię zaćmy

Twenty years of experience with AcrySof® – its influence on cataract surgery OphthaTherapy 2015; 3(7): 213-222.
STRESZCZENIE

Niestety, nie istnieje naturalna soczewka, którą można wszczepić po zabiegu chirurgicznym zaćmy. Dlatego tak ważne jest, żeby sztuczna soczewka wewnątrzgałkowa działała zgodnie z naturalną fizjologią ludzkiego oka, nie tylko naśladując funkcje biologiczne, ale także zapewniając maksymalizację korzyści dla pacjenta. Zakładając, że soczewka wszczepiana jest dożywotnio, w ramach przygotowania pacjenta do operacji powinniśmy wziąć pod uwagę jej konstrukcję, która zapewni stabilność i przewidywalny efekt refrakcyjny, wysoką biokompatybilność z tkankami oka oraz działanie ochronne dla oka. Przywrócenie widzenia funkcjonalnego, jakości obrazu, jego jak najlepszego kontrastu, redukcja aberracji sferycznych pp. to sukces, jaki można osiągnąć dzięki odpowiednio dobranej soczewce.

ABSTRACT

Unfortunately, there is no such thing as an organic replacement lens to be implanted after cataract surgery. That is why intraocular lens (IOL) must work with the eye’s natural physiology not only to mimic the biological functions of the crystalline lens, but also to maximize patient outcomes. While preparing a patient for surgery, we should take into account some factors which can determine the outcomes, such as: the IOL design, which will ensure stability and predictable refractive effect, a high biocompatibility with the tissues of the eye, and the protective effect to the eye. Properly selected lens can ensure restoration of functional vision, image quality, the best possible contrast or the reduction of spherical aberration, which all testify to the cataract surgery success.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY

reklama