OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Joanna Fulbiszewska, Ewa Fluder, Rafał Jeziorny

Neowaskularyzacja naczyniówkowa w krótkowzroczności degeneracyjnej – skuteczność leczenia ranibizumabem (opis przypadku)

Choroidal neovascularization in degenerative myopia – efficacy of ranibizumab therapy (case report) OphthaTherapy 2015; 3(7): 197-201.
STRESZCZENIE

Neowaskularyzacja naczyniówkowa to jedno z powikłań krótkowzroczności degeneracyjnej. W artykule opisano przypadek 42-letniego pacjenta leczonego ranibizumabem.

ABSTRACT

A case report of myopic choroidal neovascularization in 42-year old man treated with ranibizumab.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY

reklama