OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Danuta Horodyńska

ReLEx SMILE – najnowsza metoda laserowej korekcji wad wzroku – bez płatka, bez ekscimera, tylko laser femtosekundowy

ReLEx SMILE – the newest method of laser refractive surgery – flapless, without excimer, only femtosecond laser OphthaTherapy 2015; 3(7): 187-196.
STRESZCZENIE

ReLEx SMILE – najnowsza, trzeciej generacji metoda laserowej korekcji wad wzroku – została wprowadzona w 2009 r. Zmiana krzywizny rogówki następuje przez wewnątrzrogówkowe wytworzenie warstwy rogówki, zwanej soczeweczką, której grubość i kształt zależą od wielkości korygowanej wady, i usunięcie jej na zewnątrz przez niewielkie warstwowe pionowe nacięcie rogówki. Cały zabieg wykonuje się przy użyciu lasera femtosekundowego firmy Carl Zeiss Meditec – VisuMax. Nie stosuje się lasera ekscimerowego, nie usuwa się nabłonka, płatek rogówki nie jest wytwarzany. Metoda ta wiąże się z mniejszym ryzykiem powikłań i mniejszym bólem pooperacyjnym. Zachowanie integralności błony Bowmana i przedniej stromy rogówki w mniejszym stopniu niż w przypadku innych metod korekcji laserowej obniża biomechaniczne właściwości rogówki i uszkadza jej powierzchowne nerwy.

ABSTRACT

ReLEx SMILE – the newest, third generation method of laser vision correction – was introduced in 2009. Corneal curvature remodeling is due to the creation of intracorneal layer, called lenticule, of thickness and shape depending on corrected visual defect. This lenticule is removed from the cornea through a small vertical incision. The operation is performed only by femtosecond laser VisuMax from Carl Zeiss Meditec. Excimer laser is not used, epithelium is not removed, corneal flap is not created. ReLEx SMILE causes fewer complications and provokes less postoperative pain. Because Bowman layer and anterior stroma are intact, the biomechanical properties and superficial corneal nerves are less compromised.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY

reklama