OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Paulina Figura

Powierzchnia soczewek kontaktowych a bezpieczeństwo i komfort użytkowania

The surface of contact lenses and the safety and comfort of use OphthaTherapy 2015; 2(6): 148-153.
STRESZCZENIE

Soczewki kontaktowe są coraz popularniejszą metodą korekcji i coraz więcej specjalistów sięga po takie rozwiązanie dla swoich pacjentów. Mimo postępu technologicznego cały czas mamy jednak do czynienia z porzuceniami soczewek kontaktowych. Przyczyna, która jest wskazywana jako najważniejsza, to dyskomfort. Badania jednoznacznie pokazują, że komfort użytkowania soczewek jest związany z ich powierzchnią – powierzchnie zmodyfikowane, o dużym współczynniku lubrykacji dają dużo lepsze efekty. Co więcej, sama powierzchnia soczewek jest odpowiedzialna za gromadzenie się osadów, a to ma już bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo.

ABSTRACT

Contact lenses are becoming more popular method of correction and more specialists choose this solution for their patients. However, despite advances in technology we still have to deal with dropouts. The most popular reasons for its discomfort. Technology of lens surface is really important – lubrication and wettability cooperate with comfort.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY