OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Anna Czech, Witold Jamróz, Renata Jachowicz

Doskonalenie form leku w celu osiągnięcia skutecznej farmakoterapii

Optimization of dosage forms to achieve effective pharmacotherapy OphthaTherapy 2015; 2(6): 136-141.
STRESZCZENIE

Celem poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie preparatów do oczu jest poprawa skuteczności terapeutycznej, a także łatwa aplikacja leku przez chorego. Obecne badania dotyczące preparatów do oczu mają służyć przede wszystkim opracowaniu postaci leku w formie układów rozproszonych, tj. mikro- i nanocząstek, liposomów, emulsji submikronowych, mikroemulsji, a także stałych form leku, tj. implantów, insertów, minitabletek. Na przykładzie cyklosporyny A przedstawiono możliwości technologii farmaceutycznej.

ABSTRACT

The aim of the development of ocular delivery systems is to improve the therapeutic efficacy and to facilitate the drug administration by the patient. The current research studies in the area of the ophthalmic preparations primarily focus on the development of the dispersed systems, i.e., micro- and nanoparticles, liposomes, submicron emulsions, microemulsions as well as the solid dosage forms such as implants, inserts and minitablets. The possibilities provided by the pharmaceutical technology in the area of the dosage forms development are presented on the example of the cyclosporin A.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY