OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Marcin Smorawski, Grzegorz Nawrot, Joanna Wierzbowska

Chirurgia refrakcyjna rogówki – przegląd technologii laserowych i metod

Corneal refractive surgery – overview of laser technologies and methods OphthaTherapy 2016; 1(9): 38-44.
STRESZCZENIE

Laserowa chirurgia refrakcyjna wykorzystująca technologię lasera ekscymerowego i/lub femtosekundowego jest chirurgią rogówki zmieniającą jej krzywiznę przednią i korygującą w ten sposób wady refrakcji. W artykule przedstawiono po krótce pierwsze techniki refrakcyjne w obrębie rogówki, a następnie charakterystykę technologii laserowych. Ponadto dokonano przeglądu obecnie stosowanych laserowych metod korekcji wad wzroku.

ABSTRACT

Laser refractive surgery, using excimer and/or femto laser technology is surgery of the cornea, correcting refractive errors by changing its anterior curvature. The article presents briefly the first corneal refractive methods, then the characteristics of laser technology and an overview of the currently used methods of laser vision correction.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY