OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Andrzej Stankiewicz

Program leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – pierwszy program w dziedzinie okulistyki

New treatment project of wet age-related macular degeneration – first ophthalmological project OphthaTherapy 2015; 2(6): 98-102.
STRESZCZENIE

Założenia nowego programu lekowego w okulistyce – leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.

ABSTRACT

New project in ophthalmology – treatment of exudative form of age-related macular degeneration is described.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY