OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Ewa Wojciechowska

Miękkie soczewki kontaktowe u dzieci – kontrowersje

Soft contact lens fitting in children – controversies OphthaTherapy 2015; 1(5): 77-81.
STRESZCZENIE

Światowy rynek soczewek kontaktowych rozwija się bardzo dynamicznie, w Polsce są już dostępne także jednodniowe soczewki silikonowo-hydrożelowe nowej generacji, o coraz lepszych parametrach. Tego typu soczewki wydają się w pełni bezpieczne nawet u małych dzieci obarczonych wadami wzroku i wręcz niezastąpione u tych, które nie chcą nosić szkieł okularowych. Artykuł stanowi podsumowanie aktualnej wiedzy na temat możliwości aplikowania miękkich soczewek kontaktowych u dzieci w oparciu o aktualne piśmiennictwo, materiały z konferencji Brytyjskiego Towarzystwa Kontaktologicznego (BCLA, British Contact Lens Association) i doświadczenia własne autorki.

ABSTRACT

Global contact lenses market is developing dynamically. Eye care practitioners in Poland have access to a new generation of one-day silicon hydrogel soft contact lenses with improved parameters. These soft contact lenses seem to be completely safe for children with refractive errors and almost irreplaceable for those who do not want to wear glasses. This paper is a review of current knowledge about possibilities of using pediatric soft contact lenses based on present peer-review papers, materials from British Contact Lens Association conference and author’s experience.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY