OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Marek E. Prost, Mariusz Strąk, Marcin Jezierski, Krzysztof Starzyk

Obliczanie mocy soczewek wewnątrzgałkowych u pacjentów po witrektomii z olejem silikonowym

Intraocular lens power calculation in patients after a vitrectomy with silicone filled eyes OphthaTherapy 2015; 1(5): 72-74.
STRESZCZENIE

Obecność oleju silikonowego w ciele szklistym powoduje utrudnienia w obliczaniu mocy soczewek wewnątrzgałkowych przed operacją zaćmy. Jest to spowodowane innym współczynnikiem załamania światła i odmienną szybkością rozchodzenia się ultradźwięków w ciele szklistym i oleju. Dlatego też preferowaną metodą obliczania długości gałki w oczach z olejem silikonowym w ciele szklistym jest biometria optyczna. W przypadku biometrii ultradźwiękowej należy skorygować długość gałki ocznej i zwiększyć obliczoną moc soczewki do wszczepienia. W pracy przedstawiono zasady obliczania mocy soczewek, ich wyboru w oczach z olejem silikonowym w ciele szklistym oraz problemy optyczne związane z usuwaniem oleju.

ABSTRACT

IOL calculation may be difficult and sometimes inaccurate in silicone filled eyes. It is caused by differences in the speed of ultrasound and refractive indexes of vitreous and silicone oil. Therefore, the preferred method of IOL calculation in silicone filled eye is optic biometry. If ultrasound biometry is used, axial length should be corrected and the additional power must be added to the original IOL calculation. In the paper the principles of IOL calculation and their choice in silicone filled eyes and optical problems connected with oil removal are presented.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY