OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Marzanna W. Fabrykiewicz-Rogalska, Jan Kucharczuk, Zbigniew Małolepszy, Grażyna Malukiewicz

Efekty leczenia iniekcjami doszklistkowymi ranibizumabu w ramach grupy terapeutycznej B02 pacjentów z wysiękową postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem

The results of wet AMD treatment by intravitreal injections of ranibizumab within the framework of the therapeutic group B02 OphthaTherapy 2015; 1(5): 56-64.
STRESZCZENIE

Wprowadzenie do medycyny leków hamujących angiogenezę porównywane jest do ery wprowadzenia antybiotyków w XX w. Udostępnienie w Polsce we wrześniu 2010 r. w ramach refundacji NFZ najnowocześniejszej i dotychczas najbardziej skutecznej terapii wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem z zastosowaniem iniekcji doszklistkowych przeciwciała monoklonalnego anty-VEGF (ranibizumab) wprowadziło nowe standardy leczenia. W niniejszym artykule podjęliśmy próbę oceny efektów leczenia w postaci wysiękowej AMD w ramach grupy terapeutycznej B02.

ABSTRACT

Introduction into medicine of the drugs which inhibit angiogenesis is comparable with introduction of antibiotics in the 20th century. Admission in Poland, in September 2010, the most effective therapy of the wet form of AMD in which intravitreal injections containig monoclonal antibody anti-VEGF (ranibizumab) is used, introduced new standards of the treatment of wAMD. This therapy is refunded by NFZ. The aim of this article is to evaluate the effects of the AMD treatments within the framework of the therapeutic group B02.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY