OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Marcin Śwituła

Ranibizumab w leczeniu wysiękowego AMD – kilkuletnie obserwacje własne pacjentów z zachowaną dobrą ostrością wzroku mimo obecności rozległej błony neowaskularyzacji podsiatkówkowej

Ranibizumab for wet AMD – several years own observations of patients with preserved good visual acuity despite of extensive subretinal neovascularization OphthaTherapy 2015; 1(5): 48-55.
STRESZCZENIE

W codziennej praktyce klinicznej wyniki leczenia zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem w wieloletniej obserwacji – szczególnie u pacjentów z czynnikami ryzyka utraty widzenia, takimi jak duża powierzchnia błony neowaskularyzacji podsiatkówkowej – mogą się różnić od wyników uzyskanych w badaniach klinicznych. W artykule przedstawiono 3 przypadki pacjentów, u których wieloletnia terapia ranibizumabem mimo obecności dużej błony neowaskularyzacji pozwoliła zachować dobrą ostrość wzroku. Omówiono przyczyny mogące wpływać na rokowanie u pacjentów z wysiękową postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem leczonych ranibizumabem przez wiele lat.

ABSTRACT

In everyday clinical practice, results of therapy for age-related macular degeneration in long-term observation, especially in patients with risk factors of visual loss like large area of subretinal neovascularization, may be different from results obtained in clinical studies. In this paper clinical cases of three patients were presented, in whom despite of large subretinal neovascularization, long- term ranibizumab therapy preserved good visual acuity. Factors influencing prognosis in patients with wet age-related macular degeneration treated with ranibizumab were analyzed.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY