OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Agnieszka Małachowska, Witold Kokot

Implanty przetokowe typu Ex-PRESS w zaawansowanych postaciach jaskry – doniesienie wstępne

Preliminary reports on efficiency of use Ex-PRESS glaucoma filtration device in advanced glaucoma OphthaTherapy 2015; 1(5): 22-28.
STRESZCZENIE

Cel: Ocena skuteczności implantów drenujących typu Ex-PRESS w zaawansowanych postaciach jaskry pierwotnej i wtórnej. Materiały i metody: Wykonano 38 wszczepów zastawki Ex-PRESS typu P-50 pod płatek twardówki bez miejscowego zastosowania antymetabolitów. Pacjentów poddano czteromiesięcznej obserwacji po zabiegu. Porównano wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego (CWG) i ostrość wzroku. Oceniono stan miejscowy po wszczepieniu implantu oraz subiektywne odczucie zmniejszenia bólu w oczach z jaskrą dokonaną i prawie dokonaną. Wyniki: W badanej grupie pacjentów uzyskano znaczny spadek wartości CWG w pierwszym tygodniu po zabiegu. W grupie pacjentów z jaskrą wtórną pozapalną oraz jaskrą neowaskularną w czteromiesięcznej obserwacji uzyskano ciśnienie zbliżone do wartości sprzed zabiegu. Lepszy efekt hipotensyjny zaobserwowano w grupie pacjentów obciążonych jaskrą pierwotną oraz pourazową. Po wszczepieniu implantu zastawkowego Ex-PRESS odnotowano poprawę ostrości wzroku u większości obserwowanych chorych. Dolegliwości bólowe związane z CWG u pacjentów z jaskrą dokonaną ustąpiły po zabiegu u 6 z 8 pacjentów mających objawy przed zabiegiem. Wnioski: Implanty zastawkowe typu Ex-PRESS znajdują zastosowanie w leczeniu jaskry zaawansowanej. Obniżają ciśnienie śródgałkowe w krótkoterminowej obserwacji, wpływają na poprawę ostrości wzroku oraz zmniejszają objawy bólowe u pacjentów kwalifikowanych do zabiegu enukleacji. Efektywność zastawki maleje z czasem, jaki upłynął od zabiegu. W dłuższej obserwacji pacjenci wymagają intensyfikacji miejscowego leczenia farmakologicznego. Lepsze efekty uzyskano w jaskrze pierwotnej oraz pourazowej. Zwiększone ryzyko powikłań śród- i pooperacyjnych oraz mniejszą skuteczność zabiegu odnotowano wśród pacjentów z jaskrą pozapalną oraz neowaskularną. Dalsze, długoterminowe badania większych grup pacjentów są niezbędne do oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowania mikroprzetoki Ex-PRESS w zaawansowanych postaciach jaskry.

ABSTRACT

Purpose: The evaluation of effectiveness of Ex-PRESS glaucoma filtration device in both primary and secondary advanced glaucoma. Material and methods: The study group of 38 patients with advanced glaucoma underwent implantation of glaucoma filtrating device Ex-PRESS type P-50. Shunts were placed underneath a scleral flap, without the use of antimetabolites. During the 4-month follow-up the main measures of the outcome were IOP and VA. In those with absolute or almost absolute glaucoma we evaluated local symptoms and relief of pain. Results: Patients from the study group obtained significant reduction of IOP in early postoperative period (one week). During 4-month we observed that IOPs of those with an inflammatory glaucoma or neovascular glaucoma returned to the levels from before the implantation. Patients with primary glaucoma or post- -traumatic glaucoma maintained the lower IOP in 4-month observation. VA of most of the patients improved. Six of eight patients with absolute glaucoma who suffered from pain caused by the high IOP confirmed total relief. Conclusions: Ex-PRESS P-50 implantation seems to be effective method of reducing IOP in patients with advanced glaucoma. In short-term follow-up we achieved reduce IOP, improve VA and reduce the pain in patients qualified for enucleation. However, in longer follow-up the IOP rise and more intensive local pharmacological hypotensive treatment is demanded. Better results are presented in those with primary glaucoma and post-traumatic glaucoma. Higher risk of complications during and after the surgery altogether with worse results were observed in patients with neovascular glaucoma and inflammatory glaucoma. Further long-term studies are necessary to fully assess safety and evaluate the effectiveness described procedure.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY