OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Anna Święch-Zubilewicz, Joanna Dolar-Szczasny

Schematy leczenia wysiękowej postaci AMD – wady i zalety

Treating wet form of AMD – pros and cons OphthaTherapy 2016; 1(9): 32-36.
STRESZCZENIE

Terapia anty-VEGF jest obecnie standardem w przypadku wysiękowej postaci AMD. Stosowane leki to: ranibizumab (Lucentis), aflibercept (Eylea) oraz bewacyzumab (Avastin). Ten ostatni w okulistyce podawany jest off-label. Schematy leczenia są różne. Leki można stosować według sztywnego schematu, w zależności od potrzeby (pro re nata) lub w schemacie treat and extend.

ABSTRACT

Anti-VEGF treatment is a gold standard in exudative AMD. Three drugs are currently used: ranibizumab (Lucentis), aflibercept (Eylea) and off- -label bevacizumab (Avastin). Different treatment regimen are used: fixed scheduled treatment, pro re nata and treat and extend.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY

reklama