OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Anna Matysik-Woźniak, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Robert Rejdak

Gdy nadejdzie wiosna – aktualne możliwości leczenia sezonowego zapalenia spojówek

When the spring comes – current therapeutic modalities for seasonal allergic conjunctivitis OphthaTherapy 2015; 1(5): 6-11.
STRESZCZENIE

Sezonowe alergiczne zapalenie spojówek (SAC, seasonal allergic conjunctivitis) to najczęstszy typ alergii oczu, zazwyczaj wywołany uczuleniem na pyłek. Celem pracy jest przedstawienie objawów obiektywnych i subiektywnych tego schorzenia oraz skutecznych i bezpiecznych metod terapii. Szczególną uwagę poświęcono olopatadynie, która jest lekiem o podwójnym mechanizmie działania: przeciwhistaminowym i jednocześnie stabilizującym komórki tuczne. Ponadto omówiono rolę pyłku w patomechanizmie sezonowego alergicznego zapalenia spojówek.

ABSTRACT

Seasonal allergic conjunctivitis (SAC) is the most common type of ocular allergy. It is usually caused by sensitization to pollen. The aim of this study is to present the objective and subjective symptoms of this entity, as well as efficient and safe methods of treatment. Of particular interest is olopatadine, which is a dual-acting antihistamine/mast cell stabilizer. Also, the role of pollen in the pathomechanism of seasonal allergic conjunctivitis is explained.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY