OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Hanna Ciebiera

Wykorzystanie soczewek kontaktowych jako nośników leków okulistycznych

Contact lenses as ophthalmic drug carriers OphthaTherapy 2016; 4(12): 305-309. DOI: 10.24292/01.ot.301216.10
STRESZCZENIE

Użycie soczewek kontaktowych jako nośników leków okulistycznych stwarza obiecującą alternatywę dla ich podawania w formie kropli. Jednak zamaczanie soczewek w roztworze leku jest mało wydajne, gdyż większość preparatu uwalnia się w ciągu kilku godzin. Dotychczas zaproponowano kilka metod mających zwiększyć możliwości soczewek kontaktowych w zakresie załadowania jak największej ilości leku i wydłużenia czasu jego uwalniania z macierzy soczewki, np. nadrukowywanie molekularne, zaopatrywanie w bariery dyfuzyjne w postaci witaminy E, wzbogacanie podstawowego polimeru funkcjonalnymi monomerami, wbudowywanie leku zamkniętego w nanokapsułkach w macierz soczewki lub tworzenie nanodomen zawierających lek wewnątrz soczewki.

ABSTRACT

Contact lenses as drug carriers are an alternative for eye drops. Soaking lenses in drug solutions is ineffective, though, with most of the drug released form the lens within a few hours. There is a number of methods in use that increase the drug carrying capacity of contact lenses and prolong the drug’s release over time, including molecular imprinting, vitamin E diffusion barrier, co-polymerization with functional monomers, encapsulating nanoparticles in contact lenses, and generating drug nanodomains within the polymer matrix.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY