OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Monika Czaińska

Układ wzrokowy i soczewki kontaktowe w sporcie

Visual system and contact lenses in sport OphthaTherapy 2016; 4(12): 299-304. DOI: 10.24292/01.ot.301216.09
STRESZCZENIE

Dopasowując soczewki kontaktowe osobie uprawiającej sport, należy brać pod uwagę wiele czynników. Sportowcy mają bardzo różne potrzeby wzrokowe i w związku z tym także inne wymagania dotyczące soczewek kontaktowych. Przykładowo należy uwzględnić specyficzne środowisko uprawiania danego sportu, charakterystykę wymagań wzrokowych, specyficzną pozycję podczas aktywności oraz indywidualną fizjologię oczu pacjenta (m.in. jakość filmu łzowego, pozycję powiek, wadę refrakcji itd.).

ABSTRACT

When fitting an athlete with contact lenses, many factors have to be taken into consideration. Athletes have a very different set of requirements regarding the performance they need from their contact lenses. For example, one has to look at the specific playing environment of the athlete, the visual characteristics of the sport in question, the athlete’s specific playing position, and the individual physiological characteristics of the eye (e.g. tear quality, lid position, prescription, etc.).

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY