OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Tomasz Tokarzewski

Potrzeby korekcyjne pacjentów 40+

Refractive correction needs of patients over 40 OphthaTherapy 2016; 4(12): 294-298. DOI: 10.24292/01.ot.301216.08
STRESZCZENIE

Artykuł opisuje dostępne obecnie metody optycznej korekcji prezbiopii i możliwości jej optymalizacji przez uwzględnienie podstawowej wady wzroku pacjenta oraz jego codziennych potrzeb. Autor zawarł w nim praktyczne wskazówki, które mogą być pomocne w codziennej pracy specjalistów zajmujących się korekcją wad wzroku.

ABSTRACT

The article describes the currently available optical methods of presbyopia correction and its optimization based on the patients’ distance correction and their daily visual needs. The author has pointed out some practical that can be useful in daily work of eye care practitioners.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY