OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Jarosław Marek, Angelika Ogar

Trójogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa PanOptix®. Pierwszy rok doświadczeń

Trifocal intraocular lens PanOptix®. The first year of experience OphthaTherapy 2016; 4(12): 287-292. DOI: 10.24292/01.ot.301216.07
STRESZCZENIE

Roczna obserwacja od wprowadzenia w 2015 r. soczewek PanOptix® i wyniki wszczepienia ich do 50 oczu w Ośrodku Okulistyki Klinicznej SPEKTRUM we Wrocławiu wskazują, że zapewniają one wysoką jakość i komfort widzenia oraz są bardzo dobrze tolerowane. Praktyczne doświadczenia potwierdzają zalety konstrukcji soczewki w zakresie innowacyjnej dystrybucji energii światła ENLIGHTEN. Wszczepienie soczewki PanOptix® (Alcon) u 94% z 50 operowanych oczu umożliwiło widzenie dali, bliży i odległości pośrednich bez konieczności stosowania okularów. Nasze doświadczenia wykazały niski wskaźnik dysfotopsji, szybką neuroadaptację, bezpieczeństwo i przewidywalność wyników, co zapewnia wysoki poziom zadowolenia pacjentów w różnym wieku oraz zachęca do szerszego stosowania trójogniskowej soczewki PanOptix®.

ABSTRACT

The first year of observation following the introduction of intraocular lens PanOptix® in 2015, and its implantation into 50 eyes in Ośrodek Okulistyki Klinicznej SPEKTRUM in Wroclaw, shows very good tolerance, high quality and visual comfort. The practical experience confirms advantages of the lens design in terms of the innovative light energy distribution ENLIGHTEN. Implantation of the lens PanOptix® in 94% of the 50 operated eyes enabled distance, near and intermediate vision without the need for spectacles. Our experience has shown a low rate of dysphotopsia, fast neuroadaptation, safety and predictability of results, which ensures a high level of satisfaction in patients of all ages. These excellent results encourage a wider use of the trifocal intraocular lens PanOptix®.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY