OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Marek E. Prost

Zmiany oczne i stosowanie leków, a także preparatów diagnostycznych w ciąży oraz w okresie laktacji – praktyczny przewodnik

Ocular changes, use of opthalmic medications and diagnostic agents in pregnancy and lactation – a practical guidelines OphthaTherapy 2016; 1(9): 20-29.
STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono zmiany fizjologiczne w narządzie wzroku u kobiet w ciąży, wpływ ciąży na istniejące uprzednio schorzenia narządu wzroku, zmiany oczne w chorobach związanych z ciążą i z porodem oraz możliwości stosowania różnych grup leków i preparatów diagnostycznych w okresie ciąży i laktacji.

ABSTRACT

In the paper physiologic ocular changes occurring during pregnancy, effect of pregnancy on preexisting ocular diseases, disorders of the eye associated with pregnancy and delivery and use of ophthalmic medications and diagnostic agents during pregnancy and lactation are described.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY