OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Maria Hanna Niżankowska

Jaskra pierwotnie zamkniętego kąta u osób młodych

Primary angle-closure glaucoma in young people OphthaTherapy 2016; 4(12): 237-247. DOI: 10.24292/01.ot.301216.01
STRESZCZENIE

Rozpoznanie pierwotnie zamkniętego kąta i jaskry pierwotnie zamkniętego kąta u osób młodych oparte jest na wyniku obrazowania struktur przedniego odcinka przy użyciu koherentnej tomografii optycznej. Zabiegowa korekta stanu anatomicznego, przede wszystkim laserowa, zależy od typu pierwotnie zamkniętego kąta i mechanizmu jego zamknięcia. U młodzieży z czystą formą konfiguracji płaskiej tęczówki jest to typ II. Typ III to kombinacja konfiguracji plateau iris z blokiem źrenicznym powstałym w wyniku skurczu akomodacji i/lub wzrostu soczewki u osób 40–50-letnich. Opis przypadków wprowadza w zasady postępowania mającego na celu otwarcie naturalnej drogi odpływu.

ABSTRACT

Diagnostics of primary angle closure and of primary angle-closure glaucoma in young people is based on the optical coherence tomography imaging of the anterior segment. Its surgical management, mainly with laser surgery, depends on the diagnosed type of primary angle closure and its mechanism. Adolescents with plateau iris configuration often present type II of primary angle closure. Type III combines that configuration with pupillary block as a result of chronic accommodation effort and/or physiological lens growth in the 40 to 50-year-old patients. The presented clinical cases introduce the principles of management aimed at reopening the natural route to the anatomical outflow.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY