OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Andrzej Grzybowski, Arnold Maciejewski, Justyna Zajdel

Koszty i zagrożenia związane z operacjami zaćmy finansowanymi w ramach tzw. dyrektywy transgranicznej

Costs and risks associated with cataract surgery financed under the cross-border directive OphthaTherapy 2016; 3(11): 218-223
STRESZCZENIE

Wprowadzenie pod koniec 2014 r. zapisów dyrektywy transgranicznej do polskiego systemu ochrony zdrowia, przy ciągle niedopracowanym systemie finansowania leczenia zaćmy w Polsce sprawiło, że tylko w 2015 r. na leczenie zaćmy poza granicami kraju zdecydowało się ponad 4 tys. chorych. Koszty, jakie poniósł Narodowy Fundusz Zdrowia, są szacowane na blisko 10 mln zł. Liczba wyjeżdżających pacjentów systematycznie rośnie, należy się zatem spodziewać dalszego, znacząco wyższego transferu środków publicznych poza granice Polski. Tymczasem zaspokojenie podstawowej potrzeby chorych w postaci usprawnienia dostępu do terapii w Polsce znacznie zmniejszyłoby liczbę osób poszukujących możliwości leczenia w miejscach oddalonych od kraju zamieszkania.

ABSTRACT

Implementation of the cross-border provisions within the Polish healthcare system at the end of 2014, with a deficient system of funding the cataract treatment in Poland, prompted more than 4000 patients to seek treatment outside of the country in 2015. It caused the National Healthcare Fund to incur costs estimated as nearly 10 million PLN. Over the last few years, there have been noticeably more people leaving the country to receive treatment elsewhere. Therefore, it is expected that further public funds will be transferred outside of Poland. Meanwhile, improving the access to cataract surgery in Poland would reduce the number of people traveling abroad.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY