OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Grzegorz Jasina, Marta Misiuk-Hojło

  

Badanie UBM w diagnostyce, leczeniu i prowadzeniu pacjentów z jaskrą

The ultrabiomicroscopic examination in diagnostics, treatment and management of patients with glaucoma OphthaTherapy 2020; 3(27): 185-191. DOI: 10.24292/01.OT.300920.1
STRESZCZENIE

Badanie ultrabiomikroskopowe to silne narzędzie diagnostyczne, które może pomóc w prowadzeniu i leczeniu wielu pacjentów. Jest szczególnie pomocne w przypadku jaskry, gdyż nie zawsze patomechanizm powstawania zmian jest znany, a uszkodzenie nerwu wzrokowego często postępuje. Będąc świadomym przyczyny, można skutecznie leczyć pacjenta. Samo badanie UBM nie może jednak zastąpić pełnego badania klinicznego, włącznie z wykonaniem gonioskopii dynamicznej. Jest ono świetnym uzupełnieniem, które może potwierdzić wiele postawionych diagnoz.

ABSTRACT

Ultrabiomicroscopic (UBM) examination is a powerful diagnostic tool that can assist in the management and treatment of many patients. It is especially helpful in the case of glaucoma and damage to the optic nerve. We can successfully treat patients only if we are aware of the disease cause. Although UBM examination cannot replace a complete clinical examination (including dynamic gonioscopy), it is a great supplement that can confirm many diagnoses.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY