OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Marta Misiuk-Hojło, Grzegorz Jasina

    

Lato, koronawirus i zespół suchego oka – skuteczne metody leczenia

Summer, coronavirus and dry eye syndrome – effective treatments OphthaTherapy 2020; 2(26): 168-172. DOI: 10.24292/01.OT.300620.12
STRESZCZENIE

Od grudnia pandemia COVID-19 dotyka wiele osób. Dzisiaj żyjemy w innej rzeczywistości. Jednak mimo śmiertelnego zagrożenia dalej musimy nieść pomoc pacjentom z rozmaitymi problemami medycznymi. Często do gabinetu okulistycznego trafiają osoby z zespołem suchego oka. Zwykle nie jest to poważna komplikacja, jednak może dotkliwie utrudniać życie pacjentów, a w wyjątkowych sytuacjach zrujnować ich widzenie. W pracy zostaną przedstawione objawy zespołu suchego oka, jego przyczyny, a także skuteczne metody leczenia. Omówiono również problem COVID-19 jako jednostki chorobowej, objawy oczne, które może powodować, oraz częstość występowania objawów okulistycznych u osób z tą chorobą. Ponadto opisany został związek między koronawirusem a zespołem suchego oka.

ABSTRACT

Since December, the COVID-19 pandemic has been affecting many people. Today we live in a different reality. However, despite the lethal threat, we still need to help patients with various medical problems. Often people with dry eye syndrome visit the ophthalmology’ consulting room. It’s usually not a serious complication, but it can severely hinder patients' lives and, in exceptional cases, ruin their vision. The article will present the symptoms of dry eye syndrome, causes and effective treatments. There are also discussed: the problem of COVID-19 as a disease entity, ocular symptoms whom may cause and the incidence of eye symptoms among people with this disease. In addition it will be described the connection between coronavirus and dry eye syndrome.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY