OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Wywiad

  

Koronawirus a bezpieczeństwo zabiegów okulistycznych. Najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości

Coronavirus and the safety of ophthalmic procedures. Frequently asked questions OphthaTherapy 2020; 2(26): 161-167. DOI: 10.24292/01.OT.300620.11
STRESZCZENIE

Wywiad z prof. dr. hab. n. med. Markiem Rękasem, konsultantem krajowym ds. okulistyki

ABSTRACT

Interview with prof. dr. hab. n. med. Marek Rękas, Polish national consultant for ophthalmology

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY