OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Przewodniczący: Khiun Tjia

CENTURION® Vision System: spostrzeżenia i doświadczenia dotyczące innowacyjnej technologii fakoemulsyfikacji. Sprawozdanie z panelu ekspertów Amsterdam 2015 CENTURION® Vision System Council Meeting

CENTURION Vision System: remarks and personal experience with innovative phaco technique. Amsterdam 2015 CENTURION Vision System Council Meeting proceedings summary OphthaTherapy 2016; 3(11): 209-216.
STRESZCZENIE

brak

ABSTRACT

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY