OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Anna M. Ambroziak

  

Kontaktologia w dobie koronawirusa

Contact lens practice in the times of coronavirus OphthaTherapy 2020; 2(26): 155-160. DOI: 10.24292/01.OT.300620.10
STRESZCZENIE

Wysoce zakaźny wirus SARS-CoV-2, który może powodować ciężką chorobę układu oddechowego znaną jako COVID-19, jest obecnie krytycznym wyzwaniem dla praktyki kontaktologicznej: optometrycznej i okulistycznej. Pandemia ewoluuje, a jej wpływ na zdrowie publiczne jest znaczący oraz progresywny i będzie skutkować ogromnymi zmianami gospodarczymi i społecznymi. W czasach koronawirusa praktyka kontaktologiczna niewątpliwie staje się trudniejsza. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz postawić na personalizację procedur oraz oferowanych rozwiązań korekcji wad wzroku i terapii widzenia. Warto podkreślić, że badanie okulistyczne i optometryczne przeprowadzone zgodnie z zasadami epidemiologicznymi nie jest obarczone zwiększonym ryzykiem zakażenia SARS-CoV-2.

ABSTRACT

The highly contagious virus SARS-CoV-2 that causes the serious respiratory disease COVID-19 has posed a tremendous challenge to our daily optometric and ophthalmologic contact lens practice. The pandemic is still evolving. Its impact on public health has been significant and intensified and will result in significant economic and social changes. In the time of coronavirus, contactology is undoubtedly becoming more difficult. We should focus on both safety and the personalization of procedures and solutions that are offered to correct vision defects. Nevertheless, we should remember that ophthalmologic and optometric tests that are performed in accordance with epidemiological guidelines are not associated with a higher risk of SARS-CoV-2 infection.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY