OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Agnieszka Nowosielska

  

Perspektywy zastosowania klinicznego nowego implantu RENEXUS® w teleangiektazjach okołoplamkowych typu 2

Perspectives of clinical applications of RENEXUS® implants in macular telangiectasia type 2 OphthaTherapy 2020; 2(26): 142-147. DOI: 10.24292/01.OT.300620.8
STRESZCZENIE

Implant RENEXUS® firmy Neurotech Pharmaceuticals należy do nowoczesnych leków okulistycznych zarówno pod względem wykorzystanej w nim substancji czynnej, jak i formy jej podania do wnętrza gałki ocznej. Substancją aktywną implantu jest rzęskowy czynnik neurotroficzny produkowany przez żywe ludzkie komórki nabłonka barwnikowego zawarte wewnątrz implantu. Rzęskowy czynnik neurotroficzny ma działanie ochronne na komórki siatkówki, dzięki czemu spowalnia ich utratę w przewlekłych schorzeniach degeneracyjnych oraz stanach zaburzonego ukrwienia. Uważa się, że implant RENEXUS® może być wykorzystany w schorzeniach takich jak: teleangiektazje okołoplamkowe typu 2, zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, neuropatia jaskrowa nerwu wzrokowego, przednia niedokrwienna neuropatia nerwu II, degeneracja plamki związana z wiekiem. Czas aktywnego wydzielania substancji leczniczej do wnętrza gałki ocznej przez implant RENEXUS® ocenia się na ok. 5 lat. Implant RENEXUS® przeszedł pomyślenie badania kliniczne II fazy i jest obecnie testowany w próbach klinicznych III fazy w leczeniu teleangiektazji okołoplamkowych typu 2.

ABSTRACT

The intraocular RENEXUS® implant, manufactured by Neurotech Pharmaceuticals, represents a new-generation ophthalmic product with regard to its active chemical substance and mode of the intraocular delivery system. The active compound of the implant, ciliary neurotrophic factor (CNTF), is produced by human retinal pigment epithelium cells that are encapsulated within the device. Ciliary neurotrophic factor has protective effects on retinal cells that help delay their degeneration in chronic retinal degenerative disorders and cases of prolonged ischemia. RENEXUS® implants may be useful for the treatment of macular telangiectasia type 2, retinitis pigmentosa, glaucoma, neuropathy, anterior ischemic neuropathy, and age-related macular degeneration. The active time of CNTF secretion after implantation is approximately 5 years. Intraocular RENEXUS® implants were evaluated in a Phase II clinical trial and have now been tested in a double-blind placebo-controlled clinical trial of macular telangiectasia type 2.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY