OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Małgorzata Ozimek, Dominika Nowakowska, Tomasz Chorągiewicz, Mariusz Spyra, Agnieszka Cisek, Katarzyna Nowomiejska, Dariusz Haszcz, Robert Rejdak

Współczesne strategie chirurgicznego leczenia ciężkich urazów gałki ocznej

Current strategies for the surgical treatment of severe ocular injuries OphthaTherapy 2016; 3(11): 200-207.
STRESZCZENIE

Postępowanie przy podejrzeniu urazu gałki ocznej początkowo nie odbiega od stosowanego w innych chorobach okulistycznych. Dopiero po postawieniu wstępnego rozpoznania należy zaplanować strategię leczenia. Trzeba wziąć przy tym pod uwagę stan ogólny, stan oka i możliwość jego zachowania. W przypadku witrektomii preferowana jest technika małego cięcia. Gdy istnieje podejrzenie ciała obcego wewnątrzgałkowego, należy wykonać badania obrazowe. W przypadku urazu obejmującego całą gałkę oczną ośrodki optyczne tracą swoją przezierność i uniemożliwiają wgląd w dno oka oraz postawienie pełnej diagnozy i przeprowadzenie leczenia. Dysponujemy wówczas kilkoma rodzajami postępowania: zabiegiem odroczonym, operacją open sky, chirurgią endoskopową oraz zabiegiem z keratoprotezą czasową. 7% urazów otwartych gałki ocznej wiąże się z rozwojem jej zapalenia. Strategia postępowania w przypadku późnego (zaawansowanego) zapalenia wewnątrzgałkowego polega na wykonaniu pilnej witrektomii.

ABSTRACT

Initial management in cases of suspected injury to the eyeball does not differ from the one adopted in other ophthalmic diseases. Only once the preliminary diagnosis is confirmed, a treatment strategy should be planned. It is important to take into account the general condition of the patient, the condition of the eye, and the possibility of its preserve. If a patient requires vitrectomy, small incision surgery is the preferred technique. In the case of total eyeball injury, optical centers of the eye lose their translucency, making examination of the eye fundus, diagnosis and treatment impossible. There are several options in such situations. They include: delayed treatment, open sky surgery, endoscopic surgery, and temporary keratoprosthesis. 7% of all open globe injuries are associated with the development of endophthalmitis. The management strategy in advanced endophthalmitis involves performing an urgent vitrectomy.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY