OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Robert Rejdak

 

„Najnowsze osiągnięcia w okulistyce” – nowy podręcznik na rynku wydawniczym

"Current Concepts in Ophthalmology": A new manual on the publishing market OphthaTherapy 2020; 1(25): 73-74. DOI: 10.24292/01.OT.310320.11
STRESZCZENIE

Recenzja książki: Grzybowski A (ed). Current Concepts in Ophthalmology. Springer International Publishing, 2020: 302. ISBN 978-3-030-25388-2.

ABSTRACT

Book review: Grzybowski A (ed). Current Concepts in Ophthalmology. Springer International Publishing, 2020: 302. ISBN 978-3-030-25388-2.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY