OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Piotr Borkowski

 

Choroby odzwierzęce w okulistyce. Część 2. Zespół larwy wędrującej ocznej

Zoonoses in ophthalmology. Part 2. Ocular larva migrans syndrome OphthaTherapy 2020; 1(25): 40-45. DOI: 10.24292/01.OT.310320.06
STRESZCZENIE

Toksokaroza oczna, właściwie zespół larwy wędrującej ocznej, to choroba pasożytnicza oka, której przyczyną są obcogatunkowe larwy glist, najczęściej psiej (Toxocara canis), które przypadkowo zawędrowały do gałki ocznej. Jest to rzadka choroba, ale druga z infekcyjnych przyczyn zapalenia tylnego odcinka błony naczyniowej w Polsce (11,8%). Dostępne komercyjnie w Polsce badania dodatkowe, które możemy zastosować w tej jednostce chorobowej, mają ograniczone znaczenie, więc rozpoznanie powinno być kliniczne. W artykule tym zebrano dane z literatury z uwzględnieniem jej nowych pozycji, na temat epidemiologii, przebiegu klinicznego, rozpoznawania oraz współczesnych zasad leczenia toksokarozy ocznej opisane z punktu widzenia specjalisty chorób zakaźnych i pasożytniczych praktycznie zajmującego się chorobami oczu od ponad 20 lat.

ABSTRACT

Ocular toxocariasis, or ocular larva migrans syndrome, is a parasitic disease of the eye caused by non-human species of roundworms, usually canine (Toxocara canis), which accidentally migrated into the eyeball. Although this disease is rare, in Poland it is the second infectious cause of posterior uveitis (11.8%). Additional and commercially available research in Poland that can be useful in this disease is of limited value, so the diagnosis should be clinical. This article gathers data from the literature on epidemiology, clinical course, diagnosis and actual principles of ocular toxocariasis treatment described from the point of view of an experienced infectious and parasitic diseases specialist.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY