OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Anna Machalińska

 

Terapia komórkowa w schorzeniach zwyrodnieniowych siatkówki – nadzieje i zagrożenia

Cell therapy in degenerative retinal diseases: expectations and threats OphthaTherapy 2020; 1(25): 30-35. DOI: 10.24292/01.OT.310320.04
STRESZCZENIE

Obecnie brakuje skutecznego leczenia przyczynowego wielu chorób degeneracyjnych siatkówki. Za poprawę morfologii i funkcji degenerującej siatkówki odpowiadają czynniki neurotroficzne wydzielane przez aplikowane komórki, które wykazują dodatkowo wpływ immunomodulujący i redukują odpowiedź zapalną uszkodzonej tkanki. Najlepsze efekty uzyskuje się w początkowym stadium zaawansowania choroby. Pomimo obiecujących wstępnych wyników terapia komórkowa wymaga dalszych badań oceniających jej skuteczność i długoterminowe bezpieczeństwo. Ponadto powinna być prowadzona tylko w ramach bezpłatnych badań klinicznych w certyfikowanych ośrodkach naukowo-badawczych po uzyskaniu świadomej zgody pacjenta na leczenie.

ABSTRACT

Currently, for many retinal degenerative diseases there is no effective treatment based on disease etiology. Neurotrophic factors secreted by the applied cells are responsible for improved morphology and function of degenerative retina. Moreover, these cells present immunomodulatory effect and reduce the inflammatory response of the damaged tissue. The best effect is obtained at the initial stage of the disease. Despite promising preliminary results, cell therapy requires further investigation to evaluate its efficacy and long-term safety. It is worth to underline that cell therapy should be conducted only as part of free clinical trials in certified research centers after obtaining the patient's informed consent for treatment.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY