OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Katarzyna Mozolewska-Piotrowska, Barbara Nowacka, Wojciech Lubiński

Terapia anty-VEGF a obraz angiografii fluoresceinowej u pacjentów z cukrzycowym obrzękiem plamki

Anti-VEGF treatment and fluorescein angiography images in patients with diabetic macular edema OphthaTherapy 2016; 3(11): 185-189.
STRESZCZENIE

Angiografia fluoresceinowa umożliwia właściwą kwalifikację do iniekcji doszklistkowych i ułatwia ewentualną modyfikację leczenia anty-VEGF. Celem pracy było przedstawienie zmian w obrazie angiografii fluoresceinowej w przebiegu terapii anty-VEGF w cukrzycowym obrzęku plamki, zwłaszcza w obrzęku torbielowatym. Wnioski: 1. Utrzymywanie się cech przecieku w angiografii fluoresceinowej w badanej grupie może wskazywać na zwiększone ryzyko nawrotu obrzęku i konieczność kontynuowania terapii. 2. Terapia doszklistkowa anty-VEGF może działać korzystnie również w innych postaciach obrzęku plamki w przebiegu retinopatii cukrzycowej. 3. Monoterapia anty-VEGF w cukrzycowym obrzęku plamki nie zawsze zapobiega rozwojowi retinopatii proliferacyjnej i nie wyklucza konieczności wykonania panfotokoagulacji laserowej przy pojawieniu się cech neowaskularyzacji.

ABSTRACT

Fluorescein angiography enables the appropriate qualification of patients for intravitreal injections, and simplifies decisions connected with treatment modifications during the anti-VEGF therapy. The aim of this paper is to present changes of fluorescein angiography images in the course of the anti-VEGF therapy in patients with DME, and in particular those with diffuse macular edema. Conclusions: 1. Persisted leakage in fluorescein angiography images in patients with DME treated with intravitreal anti-VEGF injections may indicate increased risk of recurrence and the need for further treatment. 2. Anti-VEGF therapy proved to be effective not only in patients with diffuse DME, but also in other types of macular edema due to diabetic retinopathy. 3. Anti-VEGF monotherapy in DME does not always prevent progress of retinopathy to proliferative stage, and it does not eliminate the need for laser panphotocoagulation when NV develops.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY