OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Andrzej Grzybowski, Konrad Kupidura-Majewski

 

Znaczenie kropli antybiotykowych w profilaktyce okołooperacyjnej zapalenia wnętrza gałki po operacjach zaćmy

The role of topical antibiotics in perioperative endophthalmitis prevention in cataract surgery OphthaTherapy 2019; 3(23): 147-151. DOI: 10.24292/01.OT.300919.01
STRESZCZENIE

Zapalenie wnętrza gałki ocznej po operacji zaćmy pozostaje rzadką, ale istotną przyczyną utraty wzroku. Wzorce postępowania znacznie się różnią w wielu krajach europejskich. Obejmują miejscowe stosowanie antybiotyków przed zabiegiem, używanie roztworu jodku powidonu, aplikację antybiotyków do komory przedniej oka pod koniec zabiegu, iniekcje podspojówkowe, stosowanie miejscowych kropli po zabiegu oraz pojawiające się również nowe idee, np. chirurgię zaćmy bez użycia kropli. Celem tego artykułu jest prezentacja aktualnej strategii postępowania oraz roli miejscowej antybiotykoterapii stosowanej w profilaktyce zapalenia wnętrza gałki.

ABSTRACT

Postoperative endophthalmitis after cataract surgery, although very rare, remains an important cause of blindness. Practice patterns vary in many European countries. They include topical antibiotics before surgery, use of povidone-iodine, intracameral antibiotics at the end of the procedure, subconjunctival injection, use of topical antibiotics after surgery, and also emerging ideas such as dropless cataract surgery. The purpose of this article is to present the current management strategy and the role of local antibiotic therapy used in the prevention of endophthalmitis.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY