OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Tomasz Kuc, Rafał Pawlikowski, Martyna Zuterek, Monika Gołębiowska, Piotr Pyrzanowski

 

Witrektomia tylna z fiksacją transskleralną soczewki torycznej oraz asystą systemu Verion™ – opis przypadku

Posterior vitrectomy with transscleral fixation of the toric lens and the assistance of the Verion™ system – case report OphthaTherapy 2019; 2(22): 127-130. DOI: 10.24292/01.OT.300619.09
STRESZCZENIE

Praca przedstawia zastosowanie oryginalnej techniki fiksacji przeztwardówkowej soczewki torycznej z asystą systemu Verion™ u chorych, u których nie można dokonać dotorebkowego wszczepienia implantu. Technika ta umożliwia wytypowanie miejsca fiksacji i ustawienie soczewki w prawidłowej osi astygmatyzmu. W pracy zdefiniowaliśmy pojęcie kąta fiksacji soczewki, sposób jego pomiaru, a także sposób modyfikacji ustawień systemu Verion™. Pozwoliło nam to wyznaczyć docelowe miejsce fiksacji soczewki. Technika ta poprawiła refrakcję u chorej, u której nie można było dokonać wszczepienia metodą klasyczną.

ABSTRACT

The paper presents the original technique of transcleral fixation toric IOL with the assist of the Verion™ system in patients in which intracapsular implantation cannot be performed. This technique enables to predict the location of the fixation and the lens setting in the correct axis for astigmatism. In the paper we defined the term of angle of lens fixation, the means of its measurement as well as modification of Verion™ system setting. It enabled us to designate target location of lens fixation. The technique improved the refraction of the patient, by which the implant could not be done by classical method.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY